Acatistul PreaSfintei Născătoarei de Dumnezeu 
         ,, Izbăvitoarea’’
 
 
                În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
                         Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
                Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată necurăţia şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
                Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
                Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
                Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milueste-ne pe noi!
                Slavă Tatălui si Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi în vecii vecilor. Amin!
                Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru Numele Tău.
                Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
                Tatăl nostru, care esti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
                 Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!
                                                                                  
                                             Condacele şi Icoasele
  
                                                        Condacul 1
 
         Apărătoare Doamnă apără-ne de vrăjmaşii noştri, care se îndârjesc cu tărie să ne îndepărteze de Domnul nostru Iisus Hristos, şi învaţă-ne să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
 
                                                        Icosul 1
 
 
         Mulţimi de Îngeri vin, la porunca ta Maică a noastră, să ne izbăvească pe noi din nevoi. Tu, însă, primeşte de la noi această rugăciune:
         Bucură-te, împărăteasa cetelor de sus, al căror ajutor îl dăruieşti nouă;
         Bucură-te, Cea care porunceşti îngerilor să ne păzească pe noi;
         Bucură-te, Cea care cu oştire îngerească îi biruieşti pe vrăjmaşii noştri;
        Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
 
                                                      Condacul 2
 
        Văzând ce izbăviţi din necazuri marele tău ajutor, ce l-au primit când s-au rugat ţie cu toată inima şi pe noi ne învaţă să cântăm Fiului tău neîncetat: Aliluia.
 
 
                                                        Icosul 2
 
       Mulţime multă de credincioşi au înteles, Izbăvitoare Doamnă, că Fiul tău te-a daruit lumii şi celor din nevoi grabnică ajutătoare, de aceea îţi cântăm ţie acestea:
       Bucură-te, Maica celor din nevoi;
       Bucură-te, mângâierea celor ce pătimesc;
       Bucură-te, vindecarea celor bolnavi;
       Bucură-te, nădejdea celor dejnădajduiţi;
      Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
 
                                                        Condacul 3
 
      Puterea Celui Preaînalt te-a dăruit pe tine spre mântuirea lumii şi nouă celor ce pierim în necazuri, ajutor. Şi cine nu a fost izbăvit prin tine şi cine nu cântă Fiului tău: Aliluia.
 
                                                        Icosul 3
 
      Având iubire nemarginită către neamul omenesc, ce suspinuri nu ai ascultat şi ce lacrimi nu ai şters ale celor care te cheamă pe tine cântând:
      Bucură-te, celor din necazuri grabnică ascultătoare;
      Bucură-te, celor întristaţi şi necăjiţi mângâietoare;
      Bucură-te, celor ce pier grabnică mântuire;
      Bucură-te, celor legaţi slobozire;
     Bucura-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
                                                        Condacul 4
 
      Prin viforul necazurilor care vine asupra noastră, ne mântuieşte, Izbăvitoarea noastră, pe noi cei ce pierim; potoleşte furtuna şi alungă necazurile ca să cântăm: Aliluia.
 
                                                         Icosul 4
 
      A auzit neamul omenesc de iubirea ta minunată faţă de creştini şi de grabnica ta izbăvire a celor ce sunt în primejdii şi care se învaţă a-ţi cânta:
      Bucură-te, izbavitoarea din nevoi a neamului omenesc;   
      Bucură-te, Ceea ce potoleşte furtunile acestei vieţi;
      Bucură-te, ceea ce ne daruiesti bucurie în necazurile noastre;
     Bucură-te, Izbavitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
                                                        Condacul 5
 
      Asemănându-te stelei celei călăuzitoare, izgoneşte bezna şi întunericul din inimile noastre păcătoase, ca văzând pe Domnul în lumina iubirii tale să-I cântăm Lui: Aliluia.
 
                                                         Icosul 5
 
     Au văzut oamenii că le eşti grabnică ajutătoare în multe feluri de necazuri şi cu bucurie îţi cântă acestea:
     Bucură-te, Ajutorul nostru în necazuri;
     Bucură-te, că ne scoţi din scârbe;
     Bucură-te, izgonitoarea întristărilor noastre;
     Bucură-te, mângâierea sufletelor noastre;
     Bucură-te, Izbavitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
                                                        Condacul 6
 
     Propovăduiesc ajutorul tău şi iubirea ta, Maică, cei vindecaţi, cei mângâiaţi, cei bucuraţi si cei mântuiţi din necazuri şi cântă Fiului tău Atotputernic: Aliluia.
 
 
                                                         Icosul 6
 
     Ne-a răsărit nouă, lumina mântuirii, în întunericul păcatelor ce ne înconjoară, Maică şi ne-a învăţat să-Ţi cântăm:
     Bucură-te, Ceea ce izgoneşti întunericul păcatelor;
     Bucură-te, Ceea ce alungi norul mâhnirii;
     Bucură-te, Ceea ce luminezi întunericul sufletului;
     Bucură-te, Ceea ce trezeşti sufletele noastre cu lumina bucuriei;
     Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
                                                        Condacul 7
 
      Noi, cei cazuţi în grea deznădejde, din pricina necazurilor ce ne apasă, cugetat-am la tine, Izbăvitoare, şi am căpătat întărire şi mângâiere, cântând Fiului tău: Aliluia.
 
                                                        Icosul 7
 
      Minunată şi neaşteptată ni s-a arătat nouă mila ta cea mare, pe care am primit-o din mâna ta puternică, de aceea pretutindeni îţi cântăm:
      Bucură-te, împărăteasă preaputernică;
      Bucură-te, Cea care ne primeşti sub ocrotirea ta;
      Bucură-te, Cea care ne dăruieşti apărarea ta;
      Bucura-te, Cea care biruieşti pe vrăjmaşii noştri;
      Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
 
                                                     Condacul 8
 
      Minune neînţeleasă vad cei sortiţi morţii şi cei ce se află în felurite nevoi, că fără de veste mântuire şi izbăvire de la tine, Atotiubitoare, primesc şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia.
 
                                                      Icosul 8 
 
     Toţi cei ce vă găsiţi în întunericul necazurilor, toţi cei învolburaţi de furtuna suferinţelor, alergaţi la limanul cel bland şi la ajutorul acoperamântului Fecioarei Izbăvitoare şi-i cântaţi:
     Bucură-te, izvorul bucuriei;
     Bucură-te, alungarea tristeţilor;
     Bucură-te, micşorarea necazurilor;
     Bucură-te, datătoarea tihnei;
     Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
                                                    Condacul 9
 
      Toată firea omenească te laudă pe tine Maică şi cântă Ţie, Celei ce ne aduci nenumărate bunătăţi în locul întristării şi slăvesc pe Fiul tău, strigând: Aliluia.
 
                                                     Icosul 9
 
       Cei înţelepţi şi neiscusiţi la minte, văzând grabnica şi minunata izbăvire a celor din nevoi, s-au mirat şi ţi-au cântat ţie asa:
       Bucura-te, Ceea ce uimeşti lumea cu minunile tale;
       Bucură-te, Ceea ce ne întăreşti cu minunile tale;
       Bucură-te, Ceea ce strici nedumnezeirea cu minunile tale;
       Bucură-te, Ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşi cu puterea dumnezeirii;
       Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
                                                  Condacul 10
  
        Mântuieşte și miluiește tot sufletul omenesc, cel necăjit şi întristat, tu, cea care cu toată dragostea îi porţi de grijă, măcar că nu s-a învăţat să cânte Fiului tău: Aliluia.
 
                                                   Icosul 10
 
         Zid tare de apărare creştinilor eşti şi oricărui suflet îngrădire s-a arătat icoana ta, Izbăvitoare, şi cu minuni s-a preamărit în lume, iar noi îţi cântăm: 
         Bucură-te, Povăţuitoarea noastră, care prin sorţi ţi-ai ales Sfântul Munte Athos;
         Bucură-te, Izbăvirea noastră, care cu binecuvântarea ta ai binecuvântat noul Athos;
         Bucura-te, bucuria noastră, Ceea ce ne-ai dăruit icoana ta semn al unităţii plaiurilor noastre;
         Bucura-te, veşnica noastră bucurie care prin minunata ta purtare de grijă ne ocrotești cu icoana ta;
         Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
                                                  Condacul 11
 
          Cântare neîncetată îţi aduc ţie cei care prin tine iarăşi au dobândit izbăvire şi bucurie, şi dumnezeiescului tău Fiu îi cântă: Aliluia.
 
                                                  Icosul 11
 
           Făclie luminoasă, strălucind în negura păcatelor, s-a arătat nouă icoana ta, Izbăvitoare, şi ne-a învăţat să cântăm:
           Bucură-te, Cea care ne izbăveşti de foamete;
           Bucură-te, Cea care izgoneşti firea cea aducătoare de pagube în lumea plantelor;
           Bucură-te, Cea care izbăveşti de la pieire câmpurile, pădurile şi toată verdeaţa;
           Bucură-te, mângâierea ţăranilor întristaţi şi binecuvântarea muncii lor;
           Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
                                              Condacul 12
 
            Har izvorând de la icoana ta, Izbăvitoare, râu îmbelşugat de vindecări ne-ai dăruit şi inimile noastre le-ai întărit cu veselie şi prin aceasta pe toţi i-ai învăţat să-ţi cânte ţie, Maică şi Fiului tău Dumnezeu: Aliluia.
 
                                              Icosul 12
 
             Vestim mulţimea de vindecărilor tale vestim mai presus de toate învierea copilului Anastasie şi cu glas de bucurie cântăm:
              Bucură-te. celor morţi înviere;
              Bucură-te, celor omorâţi cu inima insufleţire;
              Bucură-te, Ceea ce ne scoţi din veşnicul foc şi din moarte;
              Bucură-te, apărare şi nădejde după moartea noastră;
              Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti.
 
                                            Condacul 13
 
               O, Preacântată şi Preaiubită Maică, milostiveşte-te şi acum şi ne milueşte, izbăveşte-ne pe noi cei ce suntem în dureri şi suferinţe şi ne învaţă pe noi să cântăm din toată inima lui Dumnezeu, celui Atoaiertător: Aliluia.   (de 3 ori)
                Apoi Icosul 1: Mulţimi de îngeri vin...... şi Condacul 1: Apărătoare Doamnă apără-ne.........
                
 
                                            Rugăciune
 
               O, Maică a lui Dumnezeu, ajutorul şi apărarea noastră, te rugăm, fii Izbăvitoarea noastră, căci la tine am nădăjduit întotdeauna şi cu toată inima te chemăm: milostiveşte-te şi ne ajută, fieţi milă de noi şi ne izbăveşte, apleacă urechea ta şi primeşte rugăciunile noastre cele cu durere şi cu lacrimi, şi precum vei vrea linişteşte-ne şi ne bucură pe noi, cei ce iubim pe Fiul tău cel fără de început şi Dumnezeul nostru. Amin.
 
 

RUGĂCIUNEA CELOR TREI BUCURII
                              
           La cine să mă plâng, Stăpână?!
           La cine să alerg în durerea mea, dacă nu la tine, Împărăteasă Cerească?!
           Cine va primi plânsul meu şi oftarea mea, dacă nu tu, Preacurată, nădejdea creştinilor şi scăpare pentru noi păcătoşii?
           Cine, dacă nu Tu, ne va apăra mai bine în nevoi?
           Ascultă oftarea mea şi apleacă urechea Ta la rugăciunea mea!
           Stăpână, Maica Dumnezeului meu, nu mă trece cu vederea pe mine, care cer ajutorul Tău, şi nu mă respinge pe mine, păcătosul/a!
           Luminează-mi mintea şi învaţă-mă, Împărăteasă Cerească!
          Nu mă lepăda, Stăpână, pe mine, robul tău/roaba ta (numele…..) pentru nemulţumirea mea.
          Fii pentru mine Maică şi Protectoare!
          Mă încredinţez acoperământului Tău milostiv, dacă nu o să vrei să mă mai ajuţi, du-mă pe mine păcătosul/a (numele…..) la o viaţă liniştită şi fără de necazuri, ca să plâng de păcatele mele!
          Vai, mie! La cine să alerg eu, vinovatul/a, (numele…..) dacă nu la Tine, la care toţi păcătoşii caută nădejdea şi scăparea, aşteptând mila Ta cea nespusă şi darurile Tale! Ce cuvânt, pentru păcatul meu, voi putea spune la slava Ta cea prea mare?
          O, Stăpână, Împărăteasă Cerească, Tu îmi eşti Maica şi nădejdea, Tu îmi eşti speranţa şi scăparea mea, acoperământul, apărarea şi ajutorul meu!
           Împărăteasa mea cea prea bună şi grabnic apărătoare, acoperă-mă cu rugăciunea Ta pe mine care am călcat poruncile Fiului şi Dumnezeului Tău!
          Apără-mă de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, îmblănzeşte inimile oamenilor răi, care se ridică asupra mea.
         O, Maica Domnului şi a Făcătorului meu! Tu eşti rădăcina Fecioriei şi floarea care nu se vestejeşte a curăţeniei.
         O, Născătoare de Dumnezeu! Ajută-mă pe mine, (numele…..) care sunt stăpânit/ă de patimile trupeşti şi de durerile inimii!           Numai de la Tine şi împreună cu Tine, a Fiului Tău şi a Dumnezeului nostru, voi avea apărarea şi, prin apărarea Ta cea prea mare, voi fi ajutat/ă şi voi scăpa de orice nenorociri şi necazuri, cu rugăciunile Tale cele mai puternice, Prea Curată, fără de păcat şi Prea Slăvită Maria, Maica lui Dumnezeu.
         Bucură-te, Cea plină de dar!
         Bucură-te, Cea îmbucurată!
         Bucură-te, Prea Blagoslovită
         Domnul este cu Tine!
         Această rugăciune se numeşte “Rugăciunea celor TREI BUCURII” şi este deosebit de puternică mai ales pentru cei care o citesc de mai multe ori. Se pune ca aceia care o citesc de mai multe ori vor primi trei bucurii de la Maica Domnului.

© 2001 - 2024 Zapp

Lebara France / Temu Shop