Va informam ca incepand cu 1 decembrie 2017 serviciile Zapp de internet fara abonament (cartela preplatita) nu mai sunt disponibile si din motive de ordin tehnic, SIMul dvs Zapp va deveni nefunctional. Din 1 decembrie 2017 veti beneficia de restituirea creditului existent la data dezactivarii SIM-ului sau puteti migra la o cartela Telekom, caz in care beneficiile din optiuni impreuna cu creditul la data de 30 Noiembrie 2017 vor fi transferate pe noul SIM impreuna cu 5 euro credit CADOU de la Telekom. Pentru aceasta este necesar sa mergeti intr-un magazin Telekom in urmatoarele 30 zile de la 1 noiembrie 2017.

Termeni si condiţii

1. Definiţii

1.1. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiţi cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, întelesurile specificate mai jos:

Mărci inregistrate: reprezintă mărcile inregistrate ale Telemobil, precum, dar nelimitându-se la denumirile Zapp, Zappmobile indiferent de modul cum sunt reprezentate, precum şi alte mărci menţionate pe Site şi care sunt protejate conform legislatiei în vigoare;

Site: reprezintă site-ul Internet aparţinând Telemobil, care se află la adresa www.zapp.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informaţii privind serviciile şi produsele Telemobil;

Telemobil: reprezintă societatea TELEMOBIL S.A., cu sediul Splaiul Independentei nr. 319, Courtyard building, et 1-2, Sector 6, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. JC 40/13876/19.07.2007 şi având Codul Unic de Înregistrare C.I.F. 1596697, atribut fiscal R;

Termeni şi condiţii: reprezintă prezentele termeni şi condiţii pe care Utilizatorul are obligaţia să le respecte pentru a i se permite accesarea Site-ului;

Utilizator: reprezintă persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat Termenii şi condiţiile prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerinţele procesului de înregistrare;

Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi ale legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Telemobil;

2. Conţinutul Site-ului

2.1. Informaţiile publicate pe Site sunt informaţii de interes general despre Telemobil, produsele acestuia, a partenerilor săi cât şi alte informaţii considerate de Telemobil ca fiind de interes pentru Utilizatori.

2.2. Informaţiile sunt puse la dispoziţia Utilizatorilor de regulă, în mod gratuit. Telemobil îşi rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe site ce vor fi oferite contra cost Utilizatorilor.

2.3. Telemobil este deţinătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului, respectiv asupra designului şi conţinutului acestuia precum şi asupra tuturor Mărcilor înregistrate în numele Telemobil şi publicate pe Site. Utilizatorul are obligaţia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Telemobil, prevăzute de legislaţia în vigoare.

3. Utilizarea Site-ului

3.1. Utilizatorul se obligă să acceseze şi să utilizeze Site-ul în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o Utilizare abuzivă.

4. Limitarea răspunderii Telemobil

4.1. Răspunderea pentru conţinutul Site-ului. Telemobil nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau neactualizarea informaţiilor publicate sau menţinute pe Site. Pentru verificarea acurateţii informaţiilor furnizate de Telemobil, Utilizatorul poate solicita informaţii la Agenţiile Telemobil din Bucureşti sau din ţară precum şi la serviciul de relaţii cu clienţii al Telemobil.

4.2. Nerespectarea Termenilor şi condiţiilor. Telemobil nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenţii, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi condiţiilor.

4.3. Prejudicii cauzate prin folosirea neautorizată a informaţiilor care apar pe Site. Telemobil nu răspunde pentru folosirea neautorizată a informaţiilor care apar pe Site.

4.4. Incapacitatea de accesare a Site-ului precum şi a altor site-uri. Telemobil nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării Site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site.

4.5. Utilizarea Browserului Internet. Telemobil garantează utilizarea optimă a Site-ului prin utilizarea minim a Internet Explorer 5.5.

5. Modificări

5.1. Telemobil îşi rezervă dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă conţinutul Site-ului, modificările astfel efectuate urmând a fi publicate pe Site.

5.2. Termenii şi condiţiile pot fi modificate de Telemobil la anumite intervale de timp fără anunţarea personală a Utilizatorului. Aceste modificări vor fi aduse la cunostinţa Utilizatorului prin afişarea pe Site şi vor intra în vigoare la data prevazută de acestea sau la data afişării pe Site, oricare dintre acestea este ultima.

web design by avantaj net