Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor finali

Soluţionarea reclamaţiilor şi trimiterea răspunsului către Abonat se va efectua în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

Solicitări, Sesizări şi Reclamaţii

Detalii şi date de contact:

Intrebările, solicitările şi sesizările/reclamaţiile abonaţilor Zapp pot fi trimise direct de către abonaţii Zapp pe adresele de email relatiiclienti@zapp.ro şi customer.care.registration@zapp.ro.

Toate datele şi solicitările transmise direct de clienţi pe adresele de email sau prin reprezentanţii departamentelor de vânzări din magazinele Zapp sau de la partenerii Zapp sunt înregistrate de către Departamentul Customer Care al Telemobil S.A.

Numerele de telefon ale Departamentului Customer Care sunt:

  • număr fix: 021.402.44.00

Numărul de fax al Departamentului Customer Care: 021.206.33.56

Trimiterea cererilor/sesizărilor prin poştă se poate face la adresa:

  • Splaiul Independentei, Nr. 319, Sema Park, Clădirea Coutyard, Et.1, Sector 6, Bucureşti.

Cererile şi solicitările trimise catre Telemobil prin poştă şi pe fax trebuie să fie datate şi semnate de către solicitanţi.

Programul de lucru:

  • Call Center: luni-vineri 10:00 - 18:00;
  • Magazine Zapp din mall-uri: 10:00 - 22:00
  • Locaţii stradale: 09:30-19:00

Termenul de transmitere a reclamaţiilor

Abonaţii pot transmite reclamaţii în legatură cu executarea defectuosă a Contractului conform termenelor prevăzute în contractele încheiate (vezi condiţii contractuale).

Soluţionarea reclamaţiilor

Soluţionarea reclamaţiilor şi trimiterea răspunsului către Abonat se va efectua în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazul în care reclamaţia nu poate fi soluţionată în acest termen, Telemobil va informa abonatul în termen de 30 de zile de la înregistrarea reclamaţiei despre stadiul de soluţionare a acesteia.

Litigii

În cazul în care clientul nu este mulţumit de soluţia dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluţionat pe cale amiabilă, Abonatul are posibilitatea de a se adresa ANCOM, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, precum şi de a se adresa instanţei competente.

web design by avantaj net