Portabilitatea numerelor

Începând cu data de 21 octombrie 2008, toţi abonaţii şi utilizatorii de cartele preplătite au dreptul de a-şi păstra numărul de telefon, la cerere, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie mobilă.

Ofertă Specială: în prezent, utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă şi fixă pot porta numerele în reţeaua Zapp, fără a li se percepe niciun tarif.

Indiferent de ce tip de client, postpaid sau prepaid, ai fost în altă reţea, acum poţi alege să fii fie abonat, fie utilizator de cartelă prepaid în reţeaua în care te portezi.

Pentru a putea fi portat în orice reţea este important ca SIM-ul tău să nu fie dezactivat, blocat, declarat furat sau pierdut şi să nu mai fie implicat într-un alt proces de portare aflat în derulare, la Telemobil sau la un alt operator. În plus trebuie să fie eligibil din punctul de vedere Telemobil.

Portarea se solicită prin completarea şi semnarea unei cereri de portare în formatul stabilit de lege, cerere disponibilă la orice magazin sau partener comercial ZAPP. Această cerere este disponibilă aici.

Cererea ta va fi trimisă către o bază centrală de date de unde va ajunge la furnizorul donor în cel mai scurt timp. Există posibilitatea ca din cauza numărului mare de cereri, furnizorul donor să nu poată prelua cererea în ziua trimiterii acesteia de către furnizorul acceptor către baza centrală de date, cererea fiind preluată în ziua imediat următoare.

În maxim o zi de la primirea cererii, furnizorul donor va comunica rezoluţia de acceptare sau respingere a cererii, iar în cazul acceptării acesteia va fi de acord cu prima fereastră de portare din intervalul indicat de furnizorul acceptor. În cazul în care cererea primită de la furnizorul acceptor este transmisă de baza centrală de date către furnizorul donor în ziua următoare primirii acesteia, funizorul donor va accepta fereastra de portare din ziua imediat următoare zilei în care a primit cererea de la baza centrală de date.

Daca ai solicitat portarea, vei fi ţinut la curent despre stadiul fiecarei etape în procesul de portare prin mesaje SMS la numărul ce se doreşte portat sau la primul număr din cererea de portare, în caz că doreşti să portezi mai multe numere.

Conform legii, dacă ai solicitat portarea, ai dreptul de a anula cererea de portare cel mai târziu cu 24 de ore înainte de ora iniţială a ferestrei stabilite pentru realizarea portării. În acest sens, este necesar să te prezinţi la punctul de vânzare al operatorului la care ai depus cererea de portare, în vederea completării unei cereri de anulare a cererii de portare, în formatul stabilit de lege, format disponibil aici.

Portabilitate abonamente

 • Portabilitatea numerelor oferă utilizatorilor de telefonie posibilitatea de a-şi păstra numărul de telefon indiferent de reţeaua pe care o aleg.
 • Începând cu data de 21 octombrie 2008, toţi abonaţii şi utilizatorii de cartele pre plătite au dreptul de a-şi păstra numărul de telefon, la cerere, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie.
 • Schimbarea furnizorului nu implică automat portarea numărului. Acest lucru se face doar la cererea expresă a clientului, printr-o Cerere de Portare depusă la operatorul reţelei care va primi numărul.
 • Prin depunerea cererii de portare, clientul solicită încetarea contractului cu vechiul furnizor, iar încetarea acestuia se va produce în conformitate cu clauzele contractuale agreate prin contractul încheiat între părţi.
 • Pot face obiectul unei cereri de portare numerele geografice (fixe) şi nongeografice (mobile sau numere speciale), dacă se află în cadrul aceleiaşi categorii:
 1. numerele naţionale geografice de tipul 02XXXX şi 03XXXX;
 2. numerele nongeografice care încep cu 03XXXX;
 3. numerele naţionale nongeografice în formatul 07XXXX;
 4. numerele naţionale nongeografice de tipul 08XXXX pentru servicii diverse (de exemplu, numerele: 0800, 0801, 0802, 0803, 09)

Alte informaţii

În cazul în care doreşti să portezi un număr de abonat şi vrei să optezi tot pentru abonament, trebuie să faci dovada faptului că eşti titularul contractului de servicii aferent numărului/ numerelor pentru care soliciţi portarea, prin prezentarea ultimei facturi alături de C.I. şi Cartela/(-ele) SIM (optional) şi obligatoriu seria/(-ile) cartelei(-lor) SIM aferente numerelor de telefon a căror portare se solicită.

Dacă eşti deţinător de cartelă prepaid şi vrei să optezi pentru abonament trebuie să prezinţi doar SIM-ul împreună cu C.I. Mai multe detalii privind documentele necesare portării poţi afla în magazine sau din procedura de portare.

Până la data stabilită pentru realizarea portării, vei fi invitat să te prezinţi la punctul de vânzare la care ai completat cererea de portare, împreună cu toate actele solicitate de către Telemobil pentru semnarea contractului de abonament. Există posibilitatea ca alte acte suplimentare să fie solicitate, la fel ca şi implicarea unor taxe sau depozite. De aceea te rugăm să soliciţi la punctul de vânzare lista cu actele necesare sau să accesezi link-ul http://www.zapp.ro/contact/portabilitatea-numerelor/ , secţiunea "Formulare".

Ai dreptul de a anula cererea de portare cel mai târziu cu 24 de ore înainte de ora iniţială a ferestrei stabilite pentru realizarea portării. În acest sens, este necesar să te prezinţi la punctul de vânzare al operatorului la care ai depus cererea de portare, în vederea completării unei cereri de anulare a cererii de portare, în formatul stabilit de lege, format disponibil aici.

Oferta Telemobil valabilă pentru tine este cea disponibilă la momentul semnării contractului de abonament.

Promoţional, până la 1 mai 2013, tariful de portare pentru clienţii care se portează la abonament este zero!

Dacă doriţi informaţii suplimentare legate de portabilitate, puteţi apela 021-402.44.00, apel cu tarif normal.

Portabilitate prepaid

Dacă alegi Zapp NoPay şi vrei să-ţi păstrezi numărul de telefon, trebuie să urmezi câţiva paşi simpli:

 • După achiziţionarea pachetului Zapp NoPay, vii la unul din magazinele proprii sau ale partenerilor cu actul de identitate şi cartela SIM corespunzătoare numărului de telefon pe care doreşti să-l portezi în reţeaua Zapp;
 • Persoana de vânzări Zapp va completa pentru tine o cerere de portare;
 • Persoana de vânzări Zapp va stabili împreună cu tine intervalul în care se poate realiza portarea. De regulă, aceasta se poate realiza în 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de portare;
 • Începi să foloseşti serviciul Zapp NoPay cu numărul Zapp alocat la achiziţionarea pachetului, în timp ce noi facem demersurile necesare pentru portarea numărului tău de telefon;
 • Noi te ţinem la curent în legătura cu stadiul portării numărului tău şi îţi confirmăm data la care numărul va fi portat.

Dacă doreşti să portezi un număr de abonat către cartela prepaid, se aplică cerinţele privind documentele necesare pentru Portarea la abonament.

Ai dreptul să anulezi cererea de portare cu maxim 24 ore înainte de momentul stabilit pentru portare. În acest sens, trebuie să te prezinţi la punctul de vânzare la care ai completat cererea de portare, în vederea completării unei cereri de anulare a portării, în formatul stabilit de lege şi disponibil în magazine.

Oferta Telemobil valabilă pentru tine este cea disponibilă la momentul preluării SIM-ului de la punctul de vânzare.

La finalizarea portării, numărul provizoriu este înlocuit automat cu numărul portat.

Din acest moment nu vei mai putea folosi vechea cartelă SIM de la fostul operator.

Informaţii utile

Ce trebuie să fac să îmi pot porta numărul la Zapp. Ce acte sunt necesare?

Pentru portarea numărului ai nevoie de documentele necesare încheierii unui contract nou, de cererea de portare şi de ultima factură de servicii emisă de operatorul de la care doreşti să pleci.

Ce trebuie să fac să îmi pot porta numărul de la Zapp la un alt furnizor?

Trebuie să contactezi operatorul la care doreşti să îţi portezi numărul de telefon.

Cât timp durează procesul de portare a numărului meu în reţeaua Zapp?

Persoana de vânzări Zapp va stabili cu tine intervalul în care se poate realiza portarea. De regulă portarea se poate realiza în maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de portare. Din motive tehnice, termenul se poate prelungi până la maxim 25 de zile lucrătoare. Persoana de vânzări Zapp te va ţine la curent cu privire la acceptarea cererii tale de portare de către vechiul furnizor şi despre data portării.

Pot să anulez cererea de portare, după ce am depus-o?

Da, cel mai târziu cu o zi înainte de data care ţi-a fost stabilită pentru portare.

Cum ştiu dacă numărul pe care îl sun este portat? Cum vor afla ceilalţi că am schimbat furnizorul de telefonie mobilă?

Apelurile efectuate de către tine către numere portate vor fi notificate printr-un ton distinctiv care se va auzi înainte de tonul de apel uzual. Cei care te vor apela pe tine, vor auzi şi ei acelaşi ton. Suplimentar poţi afla din ce reţea face parte numărul de telefon accesând www.portabilitate.ro.

Cum sunt tarifat pentru apelurile către numerele portate?

Tarifele apelurilor către numerele portate sunt aceleaşi tarife din oferta Zapp, care se aplică apelurilor către numere din alte reţele, neportate.

Alte informaţii utile

În urma portării, beneficiile avute la furnizorul donor se pierd. În schimb poţi beneficia de toate ofertele Telemobil valabile/ disponibile la momentul portării.

În cazul în care se doreşte portarea mai multor numere odată, trebuie să se menţioneze în cerere acordul de portare parţială.

Te rugăm să consulţi ofertele Telemobil înainte de a iniţia procesul de portare!

Te rugăm să ţii cont de faptul că terminalele (telefon mobil, carduri de date) blocate în alte reţele decât ZAPP nu sunt funcţionale în reţeaua ZAPP. În acest sens Telemobil îţi oferă o colecţie extrem de atrăgătoare de telefoane şi accesorii, atât ca preţ cât şi ca diversitate, în magazinele proprii sau ale partenerilor.

Dacă Operatorul Donor nu răspunde în intervalul stabilit de lege la mesajul de iniţiere a portării, Telemobil este nevoit, conform legii, să oprească procesul de portare, iar pentru reluarea acestuia trebuie depusă o nouă cerere.

Având în vedere faptul că identificarea numărului apelat nu mai poate fi făcută prin prefix (ex. 0788 = ZAPP), înaintea fiecărui apel către un număr portat în altă reţea decât cea definită prin prefix vei auzi un ton de apel distinctiv.

În ceea ce priveste tipurile de apeluri pentru care se va auzi tonul distinctiv, Telemobil asigură ton distinctiv pentru două categorii de apeluri:

 • pe de o parte se va auzi tonul distinctiv pentru toate apelurile originate de către un utilizator ZAPP către un număr care a fost iniţial activ în reţeaua ZAPP dar în prezent este portat în altă reţea (deci apelului i se aplica un alt tarif);
 • pe de alta parte se va auzi tonul distinctiv pentru toate apelurile către numere activate iniţial într-o reţea fixă si portate ulterior într-o altă reţea fixă.

În reţeaua ZAPP se poate face numai portarea numerelor mobile (ex. nu se pot porta numere de telefonie fixă Romtelecom). Numerele de mobil se pot porta indiferent de tehnologia utilizată (ex. 2G, 3G) dar nu se portează şi caracteristicile date de tehnologie, clientul beneficiind doar de serviciile disponibile în reţeaua operatorului în care se portează.

Pentru a evita riscul unui refuz din partea operatorului de la care vii, te rugăm să completezi cu atenţie, corect şi complet cererea de portare.

Ca şi client Telemobil tarifele către numerele pe care le apelezi se găsesc aici

Telemobil S.A., Splaiul Independenţei nr. 319, Courtyard building, et 1-2, Sectorul 6, Bucureşti, România, CIF RO1596697, J40/13876/2007, Capital social subscris: 360.090.000 lei, Capital social vărsat: 228.090.000 lei.

web design by avantaj net