Intranet

Reţea care utilizează aceeaşi tehnologie TC/IP ca şi reţeaua globală Internet, dar al cărei scop principal este asigurarea legaturii între computerele unei singure organizaţii. Ca şi Internetul, intranetul este o reţea concepută în scopul prelucrării informaţiilor din interiorul unei instituţii sau organizaţii. Accesul în reţeua Intranet este limitat, doar angajaţii sau partenerii autorizaţi organizaţiei putând vizualiza aceste informaţii. Un site de intranet este asemenea site-urilor obişnuite, dar firewall-ul impiedică accesarea sa de către persoane neautorizate.

web design by avantaj net