Verificarea documentelor

Pentru încheierea unui abonament, ai nevoie de următoarele documente:

 • BULETIN: Nume, Prenume, CNP, adresă, fotografie;
 • PAŞAPORT: Nume, Prenume, CNP, fotografie;
 • CARNET DE CONDUCERE: Nume, Prenume, CNP, fotografie;
 • LIVRET MILITAR: Nume, Prenume, CNP, fotografie;
 • CARTE DE ALEGĂTOR: Nume, Prenume, CNP, fotografie;
 • ULTIMA FACTURĂ DE CURENT ELECTRIC SAU TELEFON FIX: Nume, Prenume, adresă;
 • ACT DE SPAŢIU: Nume, Prenume, adresă;
  • Contract de vânzare-cumpărare
  • Contract de închiriere
  • Contract de schimb
  • Act de moştenire
  • Contract de donaţie
  • Contract de comodat
  • Titlu de proprietate
  • Extras de Carte Funciară
  • Autorizaţie de construire+PV predare-primire
  • Adeverinţă de la primărie (sate)
 • ÎMPUTERNICIRE TIP/PROCURĂ NOTARIALĂ Semnatarul; denumirea societăţii; numele împuternicitului; data; semnătura şi ştampila. Valabilă numai dacă se precizează că persoana împuternicită poate semna contracte cu terţi sau are drept de administrator. Procura trebuie să aibă încheiere de autentificare.
 • COD FISCAL Denumire; adresă; cod fiscal; (nr. Reg. Comerţului).
 • CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE Denumire; adresă; cod fiscal; nr. Reg. Comerţului.
 • Factura de curent electric / gaze sau telefon fix poate fi atât pe numele clientului cât şi pe al unui membru al familiei. În cel de-al doilea caz se solicită un act doveditor, care poate face legatura între titular şi solicitantul contractului.
 • Telemobil îşi rezervă dreptul de a solicita un depozit sau documente suplimentare, dacă consideră necesar.

web design by avantaj net