Persoană juridică

Pentru încheierea unui abonament, ai nevoie de următoarele documente:

  • Buletin / paşaport (cetăţeni străini - şi legitimaţie de şedere temporară);
  • Împuternicire tip/procură notarială;
  • Cod fiscal;
  • Certificat de Înmatriculare;

web design by avantaj net