Persoană fizică, cetăţean român

Pentru încheierea unui abonament, ai nevoie de următoarele documente:

  • Buletin / paşaport;
  • Ultima factură de telefon fix, gaze, curent electric

Şi unul din următoarele:

  • Carnet de conducere
  • Livret militar tip nou
  • Carte de alegător
  • Act de spaţiu.

web design by avantaj net